mr. Nusret ef. Abdibegović, muftija banjalučki

 

Nusret Abdibegović rođen je 18. novembra 1957. godine u Pruscu kod Donjeg Vakufa gdje je i pohađao osnovnu školu. Srednje obrazovanje stekao je u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu 1977. godine. Diplomirao je na Šerijatskom fakultetu Univerziteta u Medini 1986. godine, a magistrirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 2002. godine. Oženjen je i otac dvoje djece.

Prvo radno iskustvo stekao je radeći kao imam u džematu Glavice Medžlis Islamske zajednice Bugojno od 1977. do 1978. godine, a kao imam radio je još u u džematu Voljevac, Medžlis Islamske zajednice Gornji Vakuf, džematu Hadžialibegove džamije te Sulejmanije džamije u Travniku. U periodu od 1987. do 1993. Bio je glavni imam za područje Medžlisa Travnik, Novi Travnik i Vitez, a od 1993. do 2014. godine obnašao je dužnost muftije travničkog. Od 2014. do 2018. godine obnašao je dužnost direktora  Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice. Od decembra, 2018. godine obnaša dužnost muftije banjalučkog. Govori arapski jezik.

U periodu od 1994. do 2013. godine dodatno je angažovan kao profesor u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku i predsjednik je Upravnog odbora ove odgojno-obrazovne ustanove. Također, obnašao je i funkciju predsjednik Organizacionog odbora Dani Ajvatovice, a bio je i glavni vodič hadžija kopnenim putem, član Komisije za hadždž, šef Ureda za hadždž, član Vijeća za fetve, član Rijaseta i predsjednik Disciplinske komisije Rijaseta.

Učesnik je većeg broja naučnih skupova i konferencija od kojih su najznačajnije Ajvatovica '94- simpozij hadisa; Ajvatovica '95 – „Bog neće izmjeniti stanje jednog naroda dok se taj narod ne izmjeni u sebi“; Euro-azijska šura; „Islamska tradicija Bošnjaka, izvori, razvoj, institucije i perspektive“; „Život i djelo dr. Ahmeda Smajlovića“; Program rada kandidata za reisu-l-ulemu Islamske zajednice u BiH, Međunarodni samit o miru i pomirenju, Egipat 2015, Međunarodni kongres o jedinstvenom hidžretskom kalendaru, Istanbul 2016.

Autor je udžbenika za medrese Fikh 1 i 2, te brojnih članaka u zbornicima radova sa naučnih konferencija, kao i članaka u Glasniku, Takvimu, Muallimu, a neki od njih su: „Bajramske radosti, stradanja i zaboravi“, „Muhammed a.s.-učitelj i odgajatelj duše“, Kodeks porodičnog prava, „Džamija,džemat i hutba“, „Srednjovjekovna Bosna-Traganje za identitetom“, „Mekteb – kontinuitet u poučavanju, odgoju i inovacijama“, „Džamija i džemat – osnovne strukture Zajednice u misijskom djelovanju“, „Porodica i izgradnja ahlaka kod pojedinca“, „Skandinavske zemlje- estimiranje namaskih vremena i vremena posta“.

Od početka rada Medrese „Reis Ibrahim-ef. Maglajlić“ u Banjoj Luci, 01. septembra 2020. godine, angažovan je kao profesor Fikha, te je Predsjednik školskog odbora ove odgojno-obrazovne ustanove. Također je bio Predsjednik organizacionog odbora i učesnik Simpozija u povodu 160. godina od rođenja reisu-l-uleme Ibrahim-ef. Maglajlića. Na čelu je Organizacionog odbora kao i učesnik okruglog stola „Rezolucija banjalučkih muslimana 1941. godine“, koji se održava u kontinuitetu od 2019. godine. Pored toga inicijator je održavanja „Banjalučke muradije“, te je utemeljitelj Plakete „Muftija Ibrahim-ef. Halilović“ koja se dodjeljuje od 2020. godine.