Prije 87 godina preminuo reisu-l-ulema Ibrahim ef. Maglajlić

Datum objave: 16 Sep 2023
Aktuelnosti

U februaru 1919., formirana je Jugoslavenska muslimanska organizacija (JMO), a za predsjednika je jednoglasno izabran hfz. Maglajlić

 

Na današnji dan 1936. godine, preminuo je hafiz Ibrahim ef. Maglajlić, peti po redu reisu-l-ulema u periodu Kraljevine Jugoslavije i prvi predsjednik Jugoslavenske muslimanske organizacije (JMO).

 

 

 

Reis Maglajlić rođen je 1861. godine u Banjoj Luci, u bogatoj i uglednoj porodici, a već kao dječak naučio je cijeli Kur’an napamet te je nakon osnovnog obrazovanja upisao banjalučku medresu, odnosno Skorupovu medresu u Gornjem Šeheru, u kojoj je predavao poznati muderis Smail ef. Skopljak.

Jedno vrijeme Maglajlić je boravio u Istanbulu, gdje je slušao dersove iz područja islamskih nauka kod mnogih poznatih alima tog vremena. Nakon što se vratio u rodnu Banju Luku počeo je držati javna predavanja na koja su ljudi dolazili u velikom broju. Njegova predavanja su bila veoma posjećena i cijenjena pa su mu sugrađani zajedno sa stranim dobrotvorima sagradili medresu, gdje bi svoje znanje mogao prenositi na mlađe generacije. Ta škola je nosila naziv Fejzija medresa, a u narodu je prozvana Maglajlićevom medresom.

Kao vrsnom pedagogu i predavaču na upravljanje mu je povjerena i Banjalučka ruždija, pa je te dvije škole vodio do 1914., kada je imenovan za muftiju tuzlanskog.

Političko i vjersko djelovanje

 
 
Advertisement
 
 
 
 
 
0 seconds of 0 secondsVolume 0%
 
 

 

 

Osnivanjem Kraljevine SHS bh. muslimani su se za svoja prava morali boriti u skupštinskim klupama, pa je počelo njihovo političko okupljanje. Na sastanku muslimanskih delagata koji je imao karakter osnivačke skupštine, 16. februara 1919., formirana je politička stranka bosanskohercegovačkih muslimana nazvana Jugoslavenska muslimanska organizacija (JMO), a za predsjednika je jednoglasno izabran hfz. Ibrahim ef. Maglajlić.

Nakon penzioniranja reisu-l-uleme Džemaludina Čauševića, 1930. godine, hfz. Ibrahim ef. Maglajlić imenovan je reisu-l-ulemom Islamske zajednice u Kraljevini Jugoslaviji. Za vrijeme njegovog mandata pokrenut je list “Glasnik” kojim se nastojalo suzbiti pogrešno mišljenje o islamu, unaprijeđen je nastavni plan i program za islamsku vjeronauku koji se primjenjivao u osnovnoj i srednjoj školi, izvršena je revizija udžbenika osnovnih i srednjih škola zbog pojedinih sadržaja, te posvećeno više pažnje svjetovnom obrazovanju.

Sve do penzioniranja, 1936. godine, reisu-l-ulema Maglajlić borio se za prava muslimana i popravljanje njihovog stanja. Ubrzo nakon penzioniranja je preminuo, 16. septembra 1936. godine, a ukopan je u haremu džamije Gazanferije u Banjoj Luci.