Hutba muftije Nusret-ef. Abdibegovića: Čovjeka uzvisuju njegova dobra djela

Datum objave: 04 Sep 2021
Vijesti

Muftija banjalučki, Nusret-ef. Abdibegović jučer je u Ferhat-pašinoj džamiji održao hutbu koju prenosimo u cjelosti.

"Današnju hutbu i zahvalu na sve Božije blagodati smještam u kontekst spominjanja i veličanja Allahovog imena, odnosno Allahovih imena.

Njegovo ime je središte naše Upute i spasa na ovom svijetu, kao što je Njegova odredba da nas časti, da živimo, u svim blagodatima koja nam je On podario. 

Zato, nije slučajno, da vjernik svakim svojim pokretom i u svakoj prilici izgovara riječi elhamdulillah, tako da na pitanje kako si, uvijek odgovara dobro, elhamdulillah. Od Božijih stvorenja, zahvala je svojstvena samo ljudskom biću, čovjeku. Čovjek vidi, čuje, opaža, zna, saznaje, misli, procjenjuje, planira, u stalnom je pokretu. Zbog svega navedenog i nenavedenog, mora biti svjestan da je stalno i kontinuirano u Allahovoj milosti.

Allah je vlastito ime za Jednog i Jedinog, Milostivog i Samilosnog, Gospodara svega stvorenog. Vjernici u njega vjeruju, zato izgovaraju amentu billahi, Njega obožavaju, ijjake na'budu, od Njega pomoć i zaštitu traže, ve ijjake nestein.

On je Allah Jedan, kul huvallahu ehad, On je utočište svakom, Allahu ssamed, nije rodio, lem jelid, niti je rođen, ve lem juled, i Njemu niko ravan nije, velem jekun llehu kufuven ehad.

Božiji Zat spoznajemo kroz tri principa usvojenog vjerovanja, prvi, da je On Rabb, rabbul alemin, Gospodar svega stvorenog, drugo, da je On Ilah, va'budullahe, Kome isključivo pripadaju svi ibadeti, treće, da Allah jedino ima savršena svojstva (sifate) i vlastita Lijepa imena ( esmaul husna), ve lillahil esmaul husna feduhu biha.

Plemeniti i Milostivi Allah je stvorio čovjeka i podario mu najljepši izgled, lekad haleknel insane fi ahseni takvim, da u toj svojoj ljepoti i izglednom raskošu nosi i pronosi vijest Istine, blagodat spasenja spoznaje, te da povjereno mu namjesništvo na Zemlji bude u službi vjere, ljubavi, ljudske dobrote, pozivanja na dobro i odvraćanja od zla.

Dobro i ljudska dobrota su poput svjetlosti, koja osvjetljava prostranstva, tako da ljudi mogu hoditi stazom Upute i graditi put deredža, uzdizanja ka Bogu. U konačnici sve vodi Bogu, On uzdiže i prima dobra djela, jer On prima samo što je dobro i to koristi ljudima. Čovjeka uzvisuju njegova dobra djela, zato ga niko ne može uniziti. 

Zlo je poput mrkle, ili tamne, noći koja svojom tamom obuhvata širi prostor, baš kao što ljudska zloba ne prati samo onog ko je nosi i pronosi, nego sve od njega i oko njega. Ljudsko zlo je poput korova, a glavna funkcija korova je da skrije, prekrije, uništi i poništi plemeniti zasad. Tako ljudsko zlo skriva i uništava ljudsko dobro.

Kur'an kaže:“ Nisu isti oni koji vjeruju i oni koji nevjeruju, oni koji znaju i oni koji neznaju, koji čine dobra djela i oni koji nemoral i fesad čine.“ 

Zato čovjek treba da govori o dobru i dobroti drugog čovjeka, jer time afirmiše i širi dobro i spreman je u njegovoj dobroti biti mu drug, jer zna da svako učinjeno dobro biva nova deredža njegovog uspjeha. Pa zašto i zbog čega ljudi u današnje vrijeme imaju potrebu da o drugima govore loše stvari, priželjkuju mu zlo, i slade se na nečijoj patnji i boli. Vjerovatno misle da na taj način podižu sebe, ističu svoju ličnost.

Zaboravljaju, da se to ne postiže gazeći ličnost i dostojanstvo drugog, naprotiv, umjesto da idu, i uspinju se gore, oni se spuštaju u niske nizine, esfele safilin. Mržnja, oholost, prezir, narcisoidnost, laž, potvora, ogovaranje nisu i ne mogu biti odlike duhovnog bića. Biće koje slavi i veliča Boga sve radi radi Njegovog zadovoljstva. Zato se kaže, On Allah je vječan, baki¸ a sve ostalo je prolazno¸ fani.

Ljudi istine, morala i dobra, se moraju voljeti makar nam se i ne sviđali. Ovjde nije riječ o njima lično, ovdje je riječ o istini i dobru koje koristi ljudima.

Ljudi zla, nemorala i izopačenosti, moraju se prezirati, odbacivati, makar nam se i njihov karakter sviđao. Ovdje uopšte nije riječ o njima kao ljudima, ovdje je govor o odbacivanju zla koje svima donosi štetu. Valja biti čovjek, a lahko je biti nečovjek.

U ovim relacijama i korelacijama pojedinca i njegovih postupaka, naspram dobih i loših djela, važno je zadobiti moć objektivnog suda i ispravne percepcije. Odbacivanje subjektivne ocjene nas navodi u polje poštenog, istinskog i ljudskog komentara.

O Milostivi, Ti si naš Gospodar i Allah, molimo Te svim Tvojim imenima kojima si se nazvao, ili, koja si objavio u Svojoj knjizi, ili, njima podučio nekog od Svojih robova, ili, ih ostavio tajnima i skrivenima od Svojih robova, ukabuli i u sevap upiši naše ibadete. Molimo Te Uzvišeni Allahu pomozi nam u razvoju i napretku naše Medrese u Banja Luci."

(Preporod.info)